Ζητήστε ένα Απευθείας Σεμινάριο

Οι άνθρωποι στην κοινότητά σας αντιµετωπίζουν αληθινές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή. Καταστάσεις όπως αναλφαβητισµό, ναρκωτικά, διαλυµένους γάµους και ανειλικρίνεια. Χωρίς λύσεις σ’ αυτά τα προβλήµατα, η δουλειά των τοπικών ηγετών είναι λιγότερο αποτελεσµατική απ' ό,τι θα µπορούσε και θα έπρεπε να είναι. Όµως υπάρχουν λύσεις, απαντήσεις που είναι λειτουργικές, και προσφέρονται άµεσα από τους Εθελοντές Λειτουργούς της Σαηεντολογίας.

Παραδίδουµε εργαστήρια, σεµινάρια και µαθήµατα σε προσωπική βάση αλλά και σε µικρές ή µεγάλες οµάδες, στο διαδίκτυο. Καθοδηγούµενοι από επιδείξεις αλλά και πρακτική εξάσκηση, εσείς και τα µέλη του οργανισµού σας µπορείτε να µάθετε ακριβώς πώς να χρησιµοποιείτε απλές λύσεις για τη βελτίωση της ζωής.

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σεμινάρια

[?]