Η Επιρροή της Θρησκείας στην Κοινωνία
του Λ. Ρον Χάµπαρντ
(συνεχίζεται)

Φυσικά, αν ένα άτομο βρίσκει ελαττώματα σε κάτι συνεπάγεται πως θέλει να κάνει κάτι για να το διορθώσει και θα έκανε κάτι αν μπορούσε. Αν κάποιου δεν του αρέσει το έγκληµα, η απανθρωπιά, η αδικία και η βία αυτής της κοινωνίας, µπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Μπορεί να γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και να βοηθήσει την κοινωνία να εκπολιτιστεί, να τη βοηθήσει ν’ αποκτήσει ευσυνειδησία, ευγένεια, αγάπη και ελευθερία από τα βάσανα, ενσταλάζοντάς της εμπιστοσύνη, ευπρέπεια, εντιμότητα και ανεκτικότητα.

Εν συντομία, ένας Εθελοντής Λειτουργός πληροί τον ορισμό της θρησκείας σ’ αυτόν τον κόσμο που γίνεται όλο και πιο κυνικός, όλο και πιο απελπισμένος.

Ας δούμε ξανά τον ορισμό της θρησκείας.

«Για να επιβιώνει καλά μια κοινωνία, ο αριθμός των Εθελοντών Λειτουργών που της χρειάζεται είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αστυνομικών που διαθέτει».Με λίγα λόγια, η θρησκεία μπορεί να οριστεί ως η πίστη σε πνευματικά όντα. Πιο πλατιά, η θρησκεία μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα από πεποιθήσεις και έθιμα με τη βοήθεια των οποίων μια ομάδα ανθρώπων αντιμάχεται τα πιο σημαντικά προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Η ιδιότητα του θρησκευόμενου υποδηλώνει δύο πράγματα: πρώτον, πεποίθηση ότι το κακό, ο πόνος, η σύγχυση και η αδικία αποτελούν βασικά γεγονότα της ύπαρξης και, δεύτερον, μια σειρά από συγκεκριμένες πρακτικές και σχετιζόμενες επίσημες πεποιθήσεις που εκφράζουν την πίστη ότι ο Άνθρωπος μπορεί τελικά να σωθεί από αυτά τα γεγονότα.

Έτσι, ένας Εθελοντής Λειτουργός είναι ένα άτομο που βοηθά το συνάνθρωπό του σε εθελοντική βάση με το να επαναφέρει το σκοπό, την αλήθεια και τις πνευματικές αξίες στη ζωή των άλλων.

O Εθελοντής Λειτουργός δεν κλείνει τα µάτια του στον πόνο, στο κακό και στην αδικία της ζωής. Αντίθετα, είναι εκπαιδευµένος ώστε να χειρίζεται τα παραπάνω και να βοηθά τους άλλους ν’ ανακουφιστούν από αυτά τα δεινά και να αποκτήσουν, επίσης, νέα δύναµη ως άτοµα.

Με ποιον τρόπο πραγµατοποιεί αυτά τα θαύµατα ο Εθελοντής Λειτουργός; Βασικά, χρησιµοποιεί την τεχνολογία της Σαηεντολογίας για να καλυτερεύσει καταστάσεις για τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις οµάδες του, τους φίλους, τους συνεργάτες του και την Ανθρωπότητα.

Για να επιβιώνει καλά μια κοινωνία, ο αριθμός των Εθελοντών Λειτουργών της χρειάζεται να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αστυνομικών που διαθέτει. Μια κοινωνία γίνεται αποδέκτης εκείνων των πραγμάτων στα οποία εστιάζει την προσοχή της. Αν εστιάσει την προσοχή της στις πνευματικές αξίες αντί στην εγκληματικότητα, μια νέα μέρα μπορεί ν’ ανατείλει για τον άνθρωπο.